Istoric

DEMOSTENE BOTEZ
1893 - 1973

LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUŞEŞTI a fost înfiinţat în anul 1953 sub denumirea de atunci de Şcoala Medie Mixtă Truşeşti. Încă de la începuturile sale, liceul s-a făcut cunoscut  ca o unitate şcolară de prestigiu atât pe plan local cât şi naţional, prin rezultatele obţinute de elevii săi la olimpiadele şcolare şi  examenele de admitere în învăţământul superior. Începând cu 01 septembrie 2009 Liceul  „Demostene Botez” Trușești funcționează cu personalitate juridică cu următoarele structuri: Școala gimnazială nr. 1 Trușești, Școala gimnazială nr. 2 Ionășeni, Școala gimnazială nr. 3 Drislea. Școala gimnazială nr. 4 Buhăceni, și Grădinițele cu program normal din aceleași localități devin structuri ale Liceului  „Demostene Botez", prin comasare, astfel pe raza comunei funcționând doar o unitate școlară, cu personalitate juridică. Colectivul didactic actual:  83 cadre didactice din care: 43 cu gradul I, 18 cu gradul II, 18 cu definitivat, 4 debutanți, 8 cadre didactice auxiliare, 21 personal nedidactic.

Elevii se străduiesc și, de cele mai multe ori reuşesc, să ducă mai departe buna tradiţie a unui învăţământ de calitate, create pe parcursul celei o jumătate de veac de existenţă. Foarte mulţi foşti elevi au absolvit în ultimii ani diferite instituţii de învăţământ superior postliceal sau superior.

În cadrul unității noastre de învăţământ pe lângă orele de curs, elevii au posibilitatea de a participa la o gama variată de activităţi extraşcolare. Revista „LYCEUM”, „Săptămâna educației globale”, „Istoria între legendă și adevăr”, Concursul național antidrog „Împreună”, Cafeneaua Publică, Sunt informat și pot decide!, Sunt voluntar, mă implic!, Atitudinea ta contează!, Tu decizi!, Conferința Interjudețeană a CJE Botoșani „Investiția într-un viitor sigur”, sunt doar câteva din activitățile din cadrul Consiliului  elevilor,  înființat în anul 2010. Asociaţia Sportivă „Generaţia Pro” organizează anual competiții la diferite ramuri de sport.

Baza materială s-a îmbunătățit mult în ultimii ani. Din anul școlar 2014-2015 Liceul a intrat în modernul campus școlar construit din fonduri europene care include:  24 de săli de curs, 7 laboratoare dintre care 2 de informatică, o bibliotecă cu sala de lectură, un internat cu 96 de locuri, cantină, 3  ateliere practică,  teren de sport și sală de sport, club pentru elevi, amfiteatru cu 250 locuri, 1 cabinet medicale, 1 cabinet asistență psihopedagogică, devenind astfel una dintre cele mai moderne unități de învățământ din nordul țării. Liceul cuprinde învățământ preșcolar: 6 grupe, 15 clase de învățământ primar, 13 clase gimnazial și 21 clase de învățământ liceal, 1 clasă învățământ profesional, total 56 clase cu 1305 elevi.

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016:

Specializarea: Științe ale naturii - 2 clase/56 de locuri

Specializarea: Resurse naturale și protecția mediului - Agricultură - 3 clase/84 de locuri.

Specializarea: ospătari(chelner), lucrători în alimentație - 1 clasă/28 de locuri

PROIECTE

PRIMUL AJUTOR

Date de contact

Adresa: Strada 2, nr. 11, Truşeşti , jud. Botoşani,  Cod postal 717400

Telefon +40231567920, Fax +40231567929, email grupscolartrusesti@yahoo.com

.... designed by ....