Comisii metodice

Comisii metodice

                                       

   LICEUL DEMOSTENE BOTEZ

        TRUŞEŞTI-BOTOŞANI

                       Str. 2 nr. 11                                                                                                                                                             

          tel. 0231567920 / fax 0231567929

       e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

               Nr . 3794  din  08.09.2015

 

Prezentat  în  C.P. din 09.09.2015

Aprobat  în  C.A din  09.09.2015

 

                                                           

  COMISII  METODICE/CATEDRE

                                                ANUL  ŞCOLAR  2015-2016

 

 

I.   LIMBĂ  ȘI COMUNICARE

            1. Ciubotaru Anisoara                   responsabil  comisie  metodică

          2. Adochiti Catalina

          3. Balici Anca

          4. Melinte Anca

          5. Bostan Elisabeta

          6. Dănilă Petronela -Delia

          7. Ștențel Micaela

          8. Ispir Gabriela

          9. Guriță  Iuliana

       10. Caţichi Nadia

       11.Lionte Mihaela-Dana

       12. Pocsai–Kovack  Emoke

       13. Cazacu Andreea- Livia

                   

         II.  MATEMATICĂ  

  

1. Vatamanu  Margareta_______responsabil  comisie metodică

2. Vatamanu  Ramiro

3. Culidiuc Cătălin

4. Doncilă  Simona-Maria

5.Hasnaș  Cătălin

6. Enea  Gabriela

 

 

III.  FIZICĂ/CHIMIE/BIOLOGIE

 

1. Grădinaru- Vranciu  Cristina                        responsabil  comisie metodică

2. Brînză   Rodica

3. Pavel  Cristina –Maria

4. Brînză Adina

5. Culidiuc  Irina

 

 

  6. Tucaliuc  Rodica

  7. Teiu  Mariana

  8. Coroi Adrian

  9. Niță   Irina

10. Vieru Anca-Simona

11. Ispas Cătălina-Mioara

 

 

IV.           ISTORIE/GEOGRAFIE/RELIGIE/SOCIO-UMANE

 

1. Andriș  Antoneta                        responsabil   comisie  metodică

2. Gania  Cătălina

3. Vesa  Bujor

4. Mîrza Claudia

5. Baciu Ioana

6. Buhaschi Daniela

7. Fecioru-Cantemir Daniela

8. Brînză Cătălin

9. Burdulea Luminița

    10. Antoche Cristian

    11. Coroi Adrian

   

V.   EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT/ARTE

 

1. Gavriluță Gicu-Marian                           responsabil   comisie  metodică

2. Doncilă Ionel

3. Mutuzac Marius

4. Jijie Romică

4. Antoche Cristian

4. Brînză Cătălin

5. Deleanu Ionela

 

       VI.  TEHNOLOGII

 

       1.  Tudose Anișoara                           responsabil  comisie metodică

       2. Câmpanu Adina

      3. Neculescu  Carmen

      4. Teiu Mariana

      4. Ariciuc Lenuța

      5. Hasnaș Laura

      6. Lotiș Elena

      7. Antoche  Cristian

      6. Leonte Laurențiu Sergiu

      7. Adochiți Florin-Cristinel

      8. Hasnaș Cătălin

    

    

 

 

 

  VII.   COMISIA METODICA  ÎNVĂȚĂMÂNT  PREȘCOLAR

1. Lău-Andrieș Laura                     responsabil  comisie metodică

2.Chinan Carmen-Mariana

3. Pușcașu Rodica

4. Rebenciuc Veronica

5. Bejenaru Valerica

       6.  Amariutei Marinica

 

          VIII.   COMISIA METODICĂ  ÎNVĂȚĂMÂNT  PRIMAR

 

         1. Olenic  Silvia- Cătălina               responsabil  comisie metodică

         2. Hanachiuc Angela

       3. Potlog Florentina

       4. Gălușcă Erica

       5. Azamfirei Carmen

       6. Sîmbotin Ana

       7.Chiribuță Florin

       8.Ciobanu Monica

       9.Borhan Magdalena

      10. Rebenciuc Adrian

      11. Irimia Beatris

      12. Ulman Irina

      13. Gavriluță Mariana

      14. Zavastin Dumitru

      15. Mighiu Petronela

 

 

Consilier educativ:  prof. Grădinaru- Vranciu  Cristina       

Date de contact

Adresa: Strada 2, nr. 11, Truşeşti , jud. Botoşani,  Cod postal 717400

Telefon +40231567920, Fax +40231567929, email grupscolartrusesti@yahoo.com

.... designed by ....