Anunt - Contestatii Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022

EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT, sesiunea iunie - iulie 2022

27 iunie 2022

-

interval orar: 12:00 - 18:00

Depunerea contestaţiilor se realizează conform programului următor:

  1. Cerere de contestaţii depusă în centrul de examen sau
  2. Cerere de contestaţie transmisă electronic pe adresa de e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Candidaţii care depun/transmit prin mijloace electronice contestaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice o declaraţie-tip în care menţionează faptul ca au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia.

Modelul de cerere de contestaţie poate fi descărcat de pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani:

https://isjbotosani.ro/wp-content/uploads/2022/03/Model_cerere_contestatie_bacalaureat_2022.pdf

Candidaţii care depun contestaţii prin una din cele două metode, vor anexa cererii si o copie de pe CI.

PREŞEDINTE CE COLEGIUL ECONOMIC „O. ONICESCU” BOTOŞANI

PROF. ŞLINCU GEORGEL-COSTEL

Orar

Date de contact

Adresa: Strada 2, nr. 11, Truşeşti , jud. Botoşani,  Cod postal 717400

Telefon +40231567920, Fax +40231567929, email grupscolartrusesti@yahoo.com

.... designed by ....