Criteriile de selecție “ELEVUL DE ASTAZI, FERMIERUL DE MAINE-TRANZITIA DE LA ELEV SPRE O VIATA ACTIVA”

 

Criteriile de selecție,

 

 a elevilor la vizitele de studiu în cadrul proiectului ELEVUL DE ASTAZI, FERMIERUL DE MAINE-TRANZITIA DE LA ELEV SPRE O VIATA ACTIVA” care se va desfașura în perioada 18-21 iunie 2019.

 

In selecția elevilor se vor avea în vedere următoarele:

 

Condiții obligatorii:

 

a) provin din mediul rural

 

b) dețin împreună cu familiile lor resurse (pământ, animale, microferme, utilaje, etc) și participă zilnic la activitățile specifice sau în perioada vacanţelor;

 

c) dovedesc interes pentru domeniul agricol și au premisele să devină antreprenori în domeniu;

 

d) au cunoștințe în domeniul agricol, astfel încât să poată fi implicați activ în toate activitățile vizitei de studiu;

 

e) sunt elevi în clasele X-XI liceu - profilul tehnician in agricultură;

 

f) au recomandare dată de dirigintele clasei privind calităţi morale şi de comportament;

 

g) au acordul părinților sau tutorilor legali pentru a participa la vizita de studiu;

 

h) sunt disponibili pentru toată perioada derulării vizitei.

 

Condiţii complementare:

 

a) au participat la evenimente de profil organizate la nivelul școlii: concursuri şi olimpiade în domeniul agricol, concursuri de agribusiness etc;

 

b) au fost implicaţi activ în activitățile fermei didactice în cadrul orelor de laborator tehnologic şi practică comasată;

 

c) au participat ca şi voluntari la activitățile extrașcolare desfășurate în școală privind domeniul agricol: înființarea microrasadnițelor in laboratorul tehnologic, intreținerea spațiului verde din incinta campusului școlar, amenajarea solarului de legume, activități specifice în cadrul SPP-urilor.

 

      Selecția elevilor se va realiza în urma unui interviu organizat de profesorii coordonatori ai proiectului: Tudose Anișoara, Teiu Mariana, în date de 03.06.219, ora 13,00.

 

 Locația :laboratorul disciplinelor tehnologice agricole (sala de curs a clasei a XI –a C)

 

 Programul „Liceele agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici şi mijlocii” este derulat de Fundaţia World Vision România împreună cu Junior Achievement România (JAR), Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj, Centrul pentru Educaţie Economică și Dezvoltare din România (CEED) şi Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE), în parteneriat cu Romanian-American Foundation.

 

Date de contact

Adresa: Strada 2, nr. 11, Truşeşti , jud. Botoşani,  Cod postal 717400

Telefon +40231567920, Fax +40231567929, email grupscolartrusesti@yahoo.com

.... designed by ....